adobe_acrobat_logoprintingVi har byggt en plug-in till Acrobat som kopierar över all svart text från en PDF till en annan. Det möjliggör samtryck av flera språk (s.k svartplåtsbyte).