panel1Webbase Link

Version 1.9.5 Beta

En plug-in till InDesign CC (>2014) som gör det möjligt att länka in data från WebBase, men kan även kopplas ihop med andra CMS system som har Webservice API av någon form.

Bilder går att hämtas och länkas in automatiskt.

Datat är uppmärkt och taggat, så det går enkelt att koppla till olika stycke-format.

panel3doktagsstory

Flera språk kan länkas in samtidigt.

layers

Finns också några inbyggda verktyg för att automatiskt uppdatera hela dokumentet eller lägga till nya språk.tools

Kontakta oss för mer information.