Vi går igenom grunderna för InDesign, Photoshop och Illustrator.

Syftet med den här kursen är att du skall förstå huvuddragen med CS paketets integration, få en bred genomgång av nyheterna så att du kan sätta programmens funktioner i ett sammanhang med fokus på nyheterna.

indesign-logo  photoshop  Adobe-Illustrator-Logo