• Adobe-Illustrator-LogoRitverktygen
 • Penslar
 • Övertoningar
 • Genomskinlighet
 • Text längs bana
 • Bildhantering
 • Lager
 • Filter
 • Effekter
 • Mönster
 • Masker
 • Grafikformat
 • Diagram
 • Formatmallar

(Kan hållas för CS4, CS5, CS6)