indesign-logoDen här kursen vänder sig till dig som vill lära dig de vanligast förekommande momenten när du använder redan skapade InDesign-mallar. Kursen går att forma efter vad du/ni ska använda InDesign till.

 • Lära sig hitta bland verktyg och paletter
 • Typografiska begrepp
 • Dokumentinställningar och spaltindelning
 • Texthantering och textformatering
 • Bildhantering i InDesign
 • Figursättning och objekthantering
 • Tabeller
 • Infoga bilder
 • Dokumenthantering
 • Mallsidor och mallobjekt, sidnumrering
 • Exportera till PDF
 • Övningar

(Kan hållas för CS4, CS5, CS6)