Verksamhetspolicy

  • Vi har ett nära samarbete med slutkunden och anpassar oss efter deras krav och behov
  • Vi arbetar för att minimera antalet fel och avvikelser, dessa hanteras, åtgärdas och följs upp
  • Vi arbetar enligt styrda rutiner med test och korrigering på uppdrag som vi ansvarar för
  • Vi strävar efter minimal miljöpåverkan vid inköp av utrustning och inköp sker enbart vid behov
  • Vi reser inte i onödan och samarbetar med våra kunder på distans i så stor utsträckning som möjligt. När en resa är nödvändig väljer vi ett miljövänligt alternativ samt planerar och samordnar våra resor
  • Vi har ett kontinuerligt arbete för att förbättra arbetsmiljön
  • Vi erbjuder regelbundna möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet
  • Vi bevakar regelbundet bindande krav gällande miljö och arbetsmiljö