Verksamhetspolicy

 • Vi säkerställer en hög kvalitet och ständig utveckling för våra kunder genom att erbjuda digitala och automatiserade lösningar och verktyg vilka minimerar onödig arbetsbörda samt risken för manuella fel
 • Våra lösningar möjliggör att samma informationskälla kan återanvändas, anpassas och publiceras i olika former för att nyttja resurser på ett så effektivt sätt som möjligt
 • Vi erbjuder support av våra lösningar samt uthyrning av kompetent och flexibel personal
 • Vi har ett nära samarbete med slutkunden och anpassar oss efter deras krav och behov
 • Vi arbetar enligt styrda rutiner med test och korrigering på uppdrag som vi ansvarar för
 • Vi arbetar för att hela tiden minska vår egen och våra kunders miljöpåverkan genom att erbjuda digitala och automatiserade lösningar
 • Vi strävar efter minimal miljöpåverkan vid inköp av utrustning och inköp sker enbart vid behov
 • Vi reser inte i onödan och samarbetar med våra kunder på distans i så stor utsträckning som möjligt. När en resa är nödvändig väljer vi ett miljövänligt alternativ samt planerar och samordnar våra resor
 • Vi har ett kontinuerligt arbete för att förbättra arbetsmiljön
 • Vår personal erbjuds regelbundna möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet
 • Vi uppfyller bindande krav gällande miljö och arbetsmiljö

  Uppdaterad: 2023-08-29